Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Lærepladser
 Løn- og ansættelsesvilkår
 Uddannelsesaftaler

Lærepladser

Det faglige udvalg træffer afgørelser om godkendelse af lærepladser for finansuddannelsen.

For at blive godkendt som læreplads for finansuddannelsen skal en virksomhedskriftligt søge udvalget om at blive godkendt. Udvalgets godkendelse vil bl.a. forudsætte at virksomheden

  • Udarbejder en plan for elevens samlede uddannelsesforløb i virksomheden. Planen skal udarbejdes i samarbejde med den pågældende skole, så der sikres sammenhæng mellem teori og praksis og naturlig progression i uddannelsesforløbet. Planen skal tage hensyn til uddannelsens kompetencemål. Planen sendes til det faglige udvalg.
  • Udpeger en elevvejleder og beskriver vejlederens forudsætninger for at sikre eleven et godt læreophold. Beskrivelsen og vejlederens kontaktinformation sendes til det faglige udvalg.
  • Beskriver hvilke uddannelsesbaggrunde og erfaringer der findes blandt de ansatte i den eller de afdelinger, hvor eleven skal i praktik. Beskrivelsen sendes til det faglige udvalg.

 

 

Godkendte praktikvirksomheder
Praktikpladsen.dk
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler