Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Lærepladser
 Løn- og ansættelsesvilkår
 Uddannelsesaftaler

Løn- og ansættelsesvilkår for finanselever

  • Lønnen angivet på uddannelsesaftalen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, jf. §55, stk. 2 i lov om erhvervsuddannelser.
  • Se nærmere under nedenstående link om løn- og ansættelsesvilkår for finanselever i hhv. pengeinstitutter og forsikrings- og pensionsselskaber: Afsnit 1, kap. III, §31, i Finansoverenskomsten og Afsnit 2, §6 og Lønbilag i Forsikringsoverenskomsten. Der kan lokalt aftales en løn, der er højere end minimumslønnen.
  • De faglige udvalg har ingen vejlednings- eller rådgivningspligt. For fortolkning af overenskomster bør man kontakte overenskomstparterne.
FA's overenskomster

 

 

Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler