Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Praktikvirksomheder
 Uddannelsesaftaler

fritagelse

Søges der om fritagelse for dele af den teoretiske del af uddannelsen, skal elev og virksomhed rette henvendelse til kontaktlæreren hhv. vejledningen på den handelsskole eleven er tilmeldt. Handelsskolen afgør, om der er mulighed for at overføre merit fra anden uddannelse, og dermed om der kan ske fritagelse for dele af den teoretiske uddannelse.

Søges der om fritagelse for dele af den praktiske uddannelse, skal ansøgning altid ske til Det faglige udvalg, der afgør, om der er grundlag for at afkorte et praktikforløb.

Fritagelse er en ændring, der skal godkendes.

Blanket til ændring af uddannelsesaftale www.uvm.dk

Uddannelsesaftaler
Ȯndringer i uddannelsesaftaler
»Afkortning i uddannelsestid
»Forlængelse af uddannelsestid
»Fritagelse fra dele af uddannelsen
»Ophævelse af uddannelsesaftale
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler