Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Lærepladser
 Løn- og ansættelsesvilkår
 Uddannelsesaftaler

Om Det faglige udvalg for finanssektoren

De faglige udvalg er nedsat i henhold til § 37 i loven om erhvervsuddannelser og er en del af det rådgivningssystem, der gennem Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og de faglige udvalg sikrer at skoler, myndigheder og arbejdsmarkedets parter altid inddrages og høres om forslag til udvikling og ændringer af erhvervsuddannelserne.

Det faglige udvalg for finanssektoren, er udvalget for Finansuddannelsen i den finansielle sektor.

Udvalgets opgave er at definere Finansuddannelsens mål, varighed, struktur, bedømmelsesplaner og lærepladsuddannelse. Udvalget indstiller forslag til godkendelse i Børne- og Undervisningsministeriet, der fastsætter regelsættet for uddannelsen.

Udvalget tager initiativer til:

  • Fornyelser
  • Ændringer
  • Evt. nedlæggelse af uddannelser

Udvalget træffer afgørelser om:

  • Godkendelse af lærepladser
  • Valg af fag
  • Godkendelse af særbestemmelser i uddannelsesaftaler
  • Afkortning eller forlængelse af uddannelsestid
  • Klager over skoleafgørelser mm.

Udvalgets sammensætning
»Personer i udvalget
»Organisationer i udvalget
Lovgrundlaget
» Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
» Bekendtgørelse om finansuddannelse
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler