Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Lærepladser
 Løn- og ansættelsesvilkår
 Uddannelsesaftaler

Personer i udvalget

Det faglige udvalg for Finanssektoren er sammensat af lige mange arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter. Udvalget består af følgende medlemmer:

  • Nadeem, Farooq, underdirektør Finanssektorens Arbejdsgiverforening
    (formand)
  • Lars Peter Helvard, næstformand Forsikringsforbundet
    (næstformand)

Udvalgsmedlemmer på arbejdsgiverside:

  • Steen Kernfelt, stabsdirektør Kreditbanken 
  • Bo Romme, HR-chef i Tryg Forsikring A/S

Udvalgsmedlemmer på arbejdstagersiden:

  • Christine Pihlkjær Jensen, Chef for Politik og Forhandling, Finansforbundet
  • Vakant
Udvalgets sammensætning
»Personer i udvalget
»Organisationer i udvalget
Lovgrundlaget
» Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
» Bekendtgørelse om finansuddannelse
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler