Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Lærepladser
 Løn- og ansættelsesvilkår
 Uddannelsesaftaler

Uddannelsesaftaler

Blanket til indgåelse af uddannelsesaftale rekvireres elektronisk på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (se menuen til højre). Blanketten skal efter udfyldelse og underskrift af såvel læreplads som elev returneres til erhvervsskolen.

Skolen skal sikre, at formalia er i orden og kontrollere, at lærepladsen er godkendt af Det faglige udvalg for Finanssktoren.

Skolen sørger herefter for, at aftalen bliver registreret i det fælles it-system Lærepladsen.dk, hvilket er forudsætningen for frigivelse af betaling/taxameter til skolerne og godtgørelse til virksomhederne fra AUB.

Er virksomheden ikke godkendt som læreplads, skal skriftlig ansøgning om godkendelse sendes til Det faglige udvalg for Finanssektoren.

Uddannelsesaftaler
Ȯndringer i uddannelsesaftaler
»Afkortning i uddannelsestid
»Forlængelse af uddannelsestid
»Fritagelse fra dele af uddannelsen
»Ophævelse af uddannelsesaftale
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler