Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Praktikvirksomheder
 Uddannelsesaftaler

Uddannelsesaftaler

Blanket til indgåelse af uddannelsesaftale rekvireres elektronisk på Undervisningsministeriets hjemmeside. Blanketten skal efter udfyldelse og underskrift af såvel praktikvirksomhed som elev returneres til erhvervsskolen.

Skolen skal sikre, at formalia er i orden og kontrollere, at praktikvirksomheden er godkendt som praktiksted for Finansuddannelsen.

Skolen sørger herefter for at aftalen bliver registreret i erhvervsskolernes fælles it-system, hvilket er forudsætningen for frigivelse af betaling/taxameter til skolerne og godtgørelse til virksomhederne fra AUB.

Er virksomheden ikke godkendt som praktikvirksomhed, skal skriftlig ansøgning om godkendelse sendes til Det faglige udvalg for Finanssektoren.

Uddannelsesaftaler
Ȯndringer i uddannelsesaftaler
»Afkortning i uddannelsestid
»Forlængelse af uddannelsestid
»Fritagelse fra dele af uddannelsen
»Ophævelse af uddannelsesaftale
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler