Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Lærepladser
 Løn- og ansættelsesvilkår
 Uddannelsesaftaler

afkortning

Afkortning af uddannelsestiden er en mulighed for elever, der med baggrund i tidligere beskæftigelse eller uddannelse kan søge om at blive fritaget for visse dele af uddannelsens teoretiske indhold eller dele af praktikken.

Begrundet ansøgning skal indsendes til Det faglige udvalg for Finanssektoren, der tager stilling til, om betingelser for afkortning er opfyldt. En ansøgning kan indsendes som en fælles anmodning underskrevet af begge parter. Indsendes ansøgning alene fra den ene part, vil den anden part blive bedt om at udtale sig.

Afkortning af uddannelsestid er en ændring, der forudsætter godkendelse.

Blanket til ændring af uddannelsesaftale www.uvm.dk

Uddannelsesaftaler
Ȯndringer i uddannelsesaftaler
»Afkortning i uddannelsestid
»Forlængelse af uddannelsestid
»Fritagelse fra dele af uddannelsen
»Ophævelse af uddannelsesaftale
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler