Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Lærepladser
 Løn- og ansættelsesvilkår
 Uddannelsesaftaler

ændringer

Efter indgåelse af en uddannelsesaftale kan der være situationer, hvor en elev eller en virksomhed har spørgsmål og ønsker til mulighederne for at ændre en indgået uddannelsesaftale. Det vil altid være en god ide at kontakte Det faglige udvalg for at få afklaret om ændringer, kan ske uden en forudgående godkendelse eller om ændringer forudsætter, at Det faglige udvalg godkender en ønsket ændring.

Som udgangspunkt forudsætter enhver ændring i en indgået uddannelsesaftale, at der foreligger enighed mellem de, der har indgået aftalen. Er der ikke enighed kan Det faglige udvalg træffe afgørelse om ændringen. I nogle situationer forudsætter en ændring i uddannelsesaftalen tillige, at Det faglige udvalg tager stilling og godkender en ændring.

Blanketter til ændring i bestående uddannelsesaftaler kan hentes som elektronisk dokument, der kan udfyldes, printes og derefter sendes til den registrerende erhvervsskole.

Blanket til ændring af uddannelsesaftaler www.uvm.dk

Uddannelsesaftaler
Ȯndringer i uddannelsesaftaler
»Afkortning i uddannelsestid
»Forlængelse af uddannelsestid
»Fritagelse fra dele af uddannelsen
»Ophævelse af uddannelsesaftale
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler