Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Praktikvirksomheder
 Uddannelsesaftaler

forlængelse

Søges der om forlængelse af uddannelsestiden, som ikke overstiger det faktisk konstaterede fravær fra uddannelsen, f.eks. på grund af fravær ved supplerende skoleuddannelse, længere tids sygdom, barsel, orlov eller nedsat arbejdstid pga. særlige forhold, kan elev og virksomhed selv i enighed frit aftale, at der sker en forlængelse af uddannelsestiden svarende til det faktiske fravær.

I disse tilfælde kan aftale om forlængelse af uddannelsestid indgås uden godkendelse fra Det faglige udvalg.

Ved uenighed afgør Det faglige udvalg om en forlængelse kan godkendes.

Der kan opstå helt særlige forhold, der kan begrunde et behov for at forlænge uddannelsestiden ud over den aftalte uddannelsestid på to år og udover elevens eventuelle faktisk konstaterede fravær fra uddannelsen. I disse tilfælde skal elev og virksomhed altid søge om godkendelse af forlængelse af en uddannelsestid i Det faglige udvalg. Ansøgningen kan ske som en fælles begrundet henvendelse til udvalget eller som en begrundet ansøgning fra den ene part. Det faglige udvalg vil altid skulle sikre sig, at begge parter har udtalt sig i en sag, inden der træffes afgørelse om forlængelse.

Forlængelse af uddannelsestid pga. særlige forhold forudsætter godkendelse.

Blanket til ændring af uddannelsesaftale www.uvm.dk

Uddannelsesaftaler
Ȯndringer i uddannelsesaftaler
»Afkortning i uddannelsestid
»Forlængelse af uddannelsestid
»Fritagelse fra dele af uddannelsen
»Ophævelse af uddannelsesaftale
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler